Zaloguj się

ARCHIWIZACJA

Bankers Box®: od nich rozpoczęła się nasza historia w 1917 roku!
Prawie 100 letnie doświadczenie w tworzeniu pudeł gwarantuje ich jakość i wytrzymałość. Nasze doświadczenie pozwoliło dodać do nich jeszcze dwie - szybkość składania i dbałość o środowisko naturalne. Dzięki systemowi FastFold® złożenie pudła to teraz tylko kilka sekund. Wszystkie nasze produkty do archiwizacji zostały wykonane z materiałów pochodzących z odzysku oraz nadających się w 100% do ponownego przetworzenia.

MOŻESZ ZBUDOWAĆ WSZYSTKO, CO PODPOWIE CI WYOBRAŹNIA - ZOBACZ JAK ZBUDOWANO LONDYN I PARYŻ!


CYKL ŻYCIA DOKUMENTÓW

Archiwizacja jest procesem tworzenia, zabezpieczania i klasyfikowania zbiorów dokumentów. Prawidłowo przygotowane i zabezpieczone dokumenty należy przechowywać przez określony czas, a po upływie obowiązkowego terminu przechowywania należy je zniszczyć lub przekazać do archiwum państwowego. Każdy dokument przechodzi przez cztery odrębne fazy „cyklu życia”, które zostały przedstawione poniżej.


KLASYFIKACJA DOKUMENTÓW

Całą wytworzoną dokumentację, niezależnie od jej cech zewnętrznych, dzieli się na materiały archiwalne, oznaczone symbolem kwalifikacyjnym „A” i na dokumentację niearchiwalną, oznaczoną symbolem „B”. Podział ten wynika z zastosowania kryterium wartości dokumentacji dla dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego, jako źródła do badań naukowych oraz z jej znaczenia dla gospodarki narodowej.

Materiały archiwalne

Materiały archiwalne oznaczone są symbolem kwalifikacyjnym „A”. Pod względem wartości archiwalnej najważniejszą kategorię stanowią materiały archiwalne. To czy dana dokumentacja jest zaliczana do materiałów archiwalnych zależy od wagi informacji jakie zawiera. Nie ma znaczenia forma zapisu informacji ani nośnik na jakim została zapisana.

Dokumentacja niearchiwalna

Cyfra arabska po symbolu „B” oznacza liczbę lat przez którą należy przechowywać akta. Okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych od 1 stycznia roku następującego po dacie zarchiwizowania dokumentu. Najczęściej stosowanymi okresami przechowywania akt kategorii „B” są: 50, 30, 20, 10 i 5 lat, bardzo rzadko są to 2 i 3 lata*.


EKOLOGIA

Wszystkie nasze produkty do archiwizacji zostały wykonane z materiałów pochodzących z odzysku oraz nadających się w 100% do ponownego przetworzenia. Przy produkcji pudeł używamy farb wodorozcięczalnych i nieszkodliwych dla środowiska. Dodatkowo większość pudeł archiwizacyjnych oferowanych w Europie i Polsce posiada certyfikat FSC®, potwierdzający nasze zaangażowanie w proekologiczne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.

ZALETY PUDEŁ FELLOWES

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.

KLIPSY ARCHIWIZACYJNE

Kliknij w klips, aby dowiedzieć się więcej.

Klipsy archiwizacyjne to najtańszy sposób archiwizacji, umożliwiają przechowywanie dokumentów w pudełkach na akta.


PUDŁA FELLOWES

Kliknij w zdjęcie pudła, aby dowiedzieć się więcej o danej serii.

Zbudowaliśmy naszą firmę produkując jedne z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej używanych w USA kartonowych pudeł archiwizacyjnych Bankers Box. Nikt inny nie zna ich tak dobrze jak my. Produkujemy je nieprzerwanie od 1917 roku ciągle wprowadzając innowacyjne rozwiązania. Dzięki temu nie są to już tylko pudła kartonowe, ale nowoczesne i łatwe w użyciu systemy przechowywania dokumentów dostosowane do różnych potrzeb i zmieniających się wymagań użytkowników.

  • Pudła
    niestandardowe
  • Bankers Box®
    SYSTEM
  • Bankers Box®
    Basic z FSC®
  • R-KIVE® BASICS

PODSTAWY PRAWNE (PDFY DO POBRANIA)

Kliknij w przycisk aby dowiedzieć się więcej.
ŹRÓDŁA AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA ARCHIWALNEGO

Poradnik archiwizacyjny Fellowes