Zaloguj się

Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FELLOWES POLSKA S.A. z DNIA 24.05.2018 ROKU

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRZEGLĄDANIA / KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Przeglądanie / korzystanie z Witryny oznacza akceptację Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z treścią Regulaminu, nie przeglądaj / korzystaj z tej Witryny. Fellowes może w dowolnym momencie dokonać zmiany w Regulaminie. Korzystanie / przeglądanie Witryny po takiej zmianie oznacza akceptację zmiany w treści Regulaminu. Okresowo odwiedzaj  niniejszy Regulamin w celu sprawdzenia wszelkich zmian."

Ta strona internetowa jest udostępniana bezpłatnie przez Fellowes Brands ("Fellowes", "My" lub "Nas"). Dane kontaktowe pozwalające na zadanie pytania dotyczącego niniejszej strony internetowej lub jej funkcjonowania umieszczone są na końcu Regulaminu.

Przeglądając / korzystając z tej Witryny masz prawo do tymczasowego pobrania jednej kopii materiałów zamieszczonych na niej na jeden komputer DO UŻYTKU OSOBISTEGO, NIEKOMERCYJNEGO. O ile nie określono inaczej w innych podstronach tej Witryny, redystrybucja, retransmisja, ponowna publikacja lub komercyjne wykorzystanie zawartości tej Witryny jest wyraźnie zabronione bez pisemnej zgody Fellowes. Prośbę o takie pozwolenie należy przesłać na adres marketing@fellowes.pl. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Pobieranie  zawartości Witryny nie przenosi na Ciebie żadnych praw do jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na Witrynie Internetowej. Pobrane materiały mogą być używane wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Użytkownik nie może kopiować ani archiwizować żadnej części tej Witryny ani żadnych materiałów zawartych na tej stronie na żadnym serwerze lub komputerze bez pisemnej zgody Fellowes.

Treści i linki

Niniejsza Witryna zawiera linki do stron internetowych stron trzecich, za które wyłączną odpowiedzialność ponoszą strony trzecie, a ich wykorzystanie odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Fellowes nie sprawuje kontroli nad takimi witrynami internetowymi, nie ponosi odpowiedzialności za treść (pod żadnym względem), bezpieczeństwo, oraz wiarygodność  stron powiązanych z Witryną linkami. Użytkownicy decydujący się na skorzystanie z informacji zawartych w Witrynie (włączając wszelkie informacje pochodzące z powiązanych linkami stron), są całkowicie odpowiedzialni w kwestii stosowania/wykorzystania wyżej wymienionych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przed utworzeniem linku do Witryny skontaktuj się z administratorem - marketing@fellowes.pl, aby umożliwić Nam zapoznanie się z treścią tej strony. Firma Fellowes nie zezwala na nieautoryzowane użycie logo, znaków towarowych ani innych elementów graficznych do tworzenia łączy. Linki tekstowe mogą być po wydaniu przez Fellowes zezwolenia.

Treści użytkownika

Fellowes ma jest otwarty na głos klientów, jednak nie będziemy wykorzystywać żadnych kreatywnych pomysłów, sugestii ani innych materiałów związanych z produktami, usługami lub marketingiem, chyba że wyraźnie o nie poprosimy. Dlatego nie wysyłaj nam żadnych unikalnych materiałów kreatywnych, takich jak pomysły na produkty lub sugestie. Wszystko, co prześlesz Nam za pośrednictwem tej Witryny, w tym e-maile do Fellowes lub komentarze zostawione pod treściami w Witrynie, będzie uważane za własność Fellowes. Wszelkie takie materiały PRZEKAZYWANE SĄ W OPARCIU O ZASADĘ JAWNOŚCI, Fellowes nie musi dbać o ich poufność. Fellowes może je swobodnie wykorzystywać w dowolnym celu, np. w przygotowaniu i publikacji materiałów marketingowych produktów. Niniejszym ODRZUCA Pan / i odpowiedzialność Fellowes wynikającą z dowolnych przepisów prawnych, związaną z używaniem, modyfikacją, sprzedażą lub ujawnieniem jakichkolwiek materiałów przesłanych do Fellowes przez Witrynę. Przesyłając lub w inny sposób przekazując jakiekolwiek materiały przez Witrynę lub do Fellowes udzielasz Fellowes, w zakresie w którym masz do tego prawo, nieograniczone, wieczyste prawo do ponownego użycia, redystrybucji, modyfikacji i tworzenia dzieł pochodnych. Fellowes może użyć je dowolnym celu i mediach bez odszkodowania, a Ty gwarantujesz, że zaniechasz wszelkich roszczeń do praw autorskich.

Prywatność

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystania danych osobowych w tej Witrynie. Pomimo wszelkich oświadczeń dotyczących prywatności, Fellowes zastrzega sobie prawo do ujawnienia, bez powiadomienia, informacji znajdujących się w jego posiadaniu, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do przestrzegania prawa, ochrony lub obrony naszego prawa lub własności, lub w odpowiedzi na sytuację awaryjną.

Produkty i usługi

Pobieranie oprogramowania z tej Witryny nie daje żadnych praw do tego oprogramowania, w tym żadnych plików, danych i obrazów zawartych będących częścią oprogramowania lub z nim związanych. Korzystanie z tego oprogramowania będzie możliwe wyłącznie zgodnie z umową licencyjną dołączoną do oprogramowania lub przesłaną po pobraniu oprogramowania. Informacja o prawach autorskich jest dostępna w Witrynie. Oprogramowania nie można kopiować, rozpowszechniać ani umieszczać na żadnym serwerze w celu dalszej dystrybucji. Użytkownik nie może sprzedawać, modyfikować, dekompilować, dezasemblować ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego oprogramowania.

Opis lub odniesienie do produktu, usługi lub publikacji strony trzeciej umieszczony w tej Witrynie (w tym opis lub odniesienie za pośrednictwem hiperłącza) nie oznacza, że Fellowes rekomenduje ten produkt, usługę lub publikację.

Brak oświadczeń lub gwarancji

Fellowes nie składa żadnych oświadczeń ani nie gwarantuje, że Witryna jest wolna od wad, wirusów lub innych szkodliwych elementów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą wyniknąć z włamania lub infiltracji niniejszej Witryny lub systemów komputerowych Fellowes. UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPOWIEDNIĄ OCHRONĘ DANYCH,  ICH KOPIE ZAPASOWE I/LUB  URZĄDZENIA NIEZBĘDNE DOKORZYSTANIA Z  WITRYNY. UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ PRAW DO ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH ZE SKUTKÓW  KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY, W TYM ROSZCZEŃ ZA UTRATĘ DANYCH, OPÓŹNIENIA W PRACY LUB UTRATĘ ZYSKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA MATERIAŁÓW LUB TREŚCI Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.