Blog Gdzie kupić Kontakt

Serwis i gwarancja na produkty Fellowes Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji

1. Informacje na temat okresu gwarancji na poszczególne urządzenia są zawarte w instrukcji obsługi dołączonej do każdego z urządzeń.

2. Ujawnione wady będą usuwane bezpłatnie przez Serwis Fellowes w terminach nie dłuższych niż 14 dni kalendarzowych liczonych od daty dostarczenia towaru do Serwisu. W szczególnych przypadkach, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia z zagranicy części niezbędnych do dokonania naprawy, termin wykonania naprawy może ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych. O zaistnieniu takiego szczególnego przypadku serwisant powiadomi użytkownika w przeciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia towaru do Serwisu. Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w Serwisie.

3. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez Punkt Serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, konserwacja itp.

Gwarancją nie są objęte:

4. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu w ramach gwarancji na nowy wyłącznie w przypadku, gdy:

5. Do przyjęcia reklamacji i wykonania naprawy gwarancyjnej upoważniony jest tylko i wyłącznie Serwis Fellowes Polska SA, ul. Bandurskiego 94, 05-270 Marki.

Logowanie do modułu serwisowego

Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem KLIKNIJ TU, aby zalogować się do modułu serwisowego.

Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem - ZAREJESTRUJ SIĘ, aby móc wysłać urządzenie do serwisu


Znajdziesz nas na:

Napisz do nas:

  fellowespolska@fellowes.pl

Zadzwoń:

  +48 22 205 21 00

Przygotuj się na RODO/GDPR! Jeżeli chcesz otrzymać darmowy poradnik jak przygotować się do zmian wprowadzonych przez RODO/GDPR oraz być informowany o nowych rozwiązaniach w ochronie danych osobowych, zapisz się na newsletter Fellowes.