Wsparcie - Fellowes - najmocniejsze niszczarki świata, niszczarki, niszczarka, bindownice, laminatory
Blog Gdzie kupić Kontakt

serwis

Informacje podstawowe:

  1. Informacje dotyczące gwarancji, jej warunków i długości trwania dla danego urządzenia są zawarte w instrukcji obsługi dołączonej do każdego z urządzeń. Instrukcję w formie elektronicznej można znaleźć na stronie www.fellowes.pl przy każdym naszym urządzeniu w zakładce INFORMACJE DODATKOWE lub w dziale WSPARCIE I SERWIS / INSTRUKCJE OBSŁUGI I KARTY CHARAKTERYSTYKI, KGO
  2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez Serwis Fellowes czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, konserwacja itp.
  3. Szczegółowe informacje są dostępne w ogólnych warunkach gwarancji dla urządzeń Fellowes.

Jak wysłać urządzenie do serwisu:

  1. Sprawdź -  korzystając z Instrukcji Obsługi lub w odpowiedziach na często zadawane pytania (FAQ), czy urządzenie jest prawidłowo podłączone, uruchamiane i czy jest rzeczywiście uszkodzone.
  2. Zarejestruj swój produkt - korzystając z naszego modułu serwisowego. Rejestracja wymaga zalogowania / rejestracji w module serwisowym Fellowes. Rejestracja produktu jest niezbędna zarówno przy zgłaszaniu urządzeń będących na gwarancji, jak i przy zgłoszeniach napraw urządzeń po upływie gwarancji.
  3. Zgłoś uszkodzenie – jeżeli posiadasz już zarejestrowany produkt Fellowes możesz zgłosić jego uszkodzenie. W tym celu zaloguj się do modułu serwisowego i wybierz zakładkę Moje urządzenia. Wybierz urządzenie, kliknij ikonę WYŚLIJ DO SERWISU. Opisz usterkę, potwierdź zgłoszenie. Po potwierdzeniu zgłoszenia urządzenia będącego na gwarancji moduł umożliwia automatyczne zamówienie kuriera serwisowego Fellowes, wygenerowanie listu przewozowego i wybór terminu odbioru urządzenia przez kuriera. Postępuj zgodnie z instrukcjami w module.
  4. Zapakuj - urządzenie w opakowanie fabryczne. W przypadku zastosowania opakowania zastępczego zapakuj urządzenie tak, aby nie uległo uszkodzeniu w trakcie transportu. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu znacznie wydłużają proces rozpatrywania zgłoszenia urządzenia będącego na gwarancji.
  5. Wyślij – w przypadku naprawy gwarancyjnej wysyłka urządzeń na koszt Fellowes odbywa się tylko i wyłącznie kurierem zamówionym w module serwisowym. W przypadku naprawy pogwarancyjnej urządzenie może zostać dostarczone do serwisu dowolnym kurierem - koszt dostawy ponosi właściciel urządzenia. Serwis Fellowes nie prowadzi odbiorów osobistych urządzeń. Urządzenia przysłane do serwisu bez uprzedniej rejestracji i zamówienia kuriera w module serwisowym będą odsyłane do nadawcy na jego koszt.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Serwisem Fellowes pod numerem telefonu: (22) 205 21 21 lub na adres e-mail: serwis@fellowes.pl
 

Znajdziesz nas na:

Napisz do nas:

  fellowespolska@fellowes.pl

Zadzwoń:

  +48 22 205 21 00

Jeżeli chcesz otrzymać darmowy poradnik o tym jak uniknąć problemów zdrowotnych i stworzyć komfortowe stanowisko pracy przy komputerze oraz być informowany o nowych rozwiązaniach Fellowes, newsletter Fellowes.